{{ showmenu }}

Brochures

Presentatie: Hout in de GWW

– over CO2, duurzaamheid, biobased en circulair –
Centrum Hout, Almere

Houtwijzer Houten damwanden

Damwanden van hout worden al honderden jaren gebruikt om ons land te beschermen tegen het water. Door zijn specifieke eigenschappen is hout een zeer geschikt materiaal voor damwanden. Voor een lange levensduur is het niet alleen van belang aandacht te besteden aan ontwerp, detaillering en onderhoud, maar zeker ook aan de constructieve eigenschappen.

De Houtwijzer Houten damwanden gaat uitgebreid in op: houtsoorten, eigenschappen en kwaliteitseisen én het berekenen damwandconstructies (inclusief rekentabellen).

RAW in kort bestek

‘RAW in kort bestek…’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAW-systematiek en van het GWW-standaardbestek.

Samengevat: een product op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en aannemers zijn overeengekomen, en daarmee een gereedschap dat binnen de sector van onder- en bovengrondse infrastructuur een brede toepassing heeft gekregen.