{{ showmenu }}

TPAS

In 2008 zijn inkoopcriteria opgesteld voor duurzaam hout. Dit zijn de TPAS (Dutch Procurement Criteria for Timber). De toetsingscommissie Inkoop Duurzaam Hout, ook wel TPAC genoemd, toetst certificatiesystemen, zoals de Forest Stewardship Council (FSC) en het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en de bijbehorende handelsketen aan deze inkoopcriteria. Een daarvoor aangesteld bewindspersoon van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besluit over het wel of niet toelaten van de getoetste certificatiesystemen tot het duurzaam inkoopbeleid van de Rijksoverheid.

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) staat voor het stimuleren van ecologisch verantwoord, sociaal ondersteunend en economisch levensvatbaar bosbeheer. FSC is een mondiaal toepasbaar certificeringsysteem voor zowel natuurlijke-, semi-natuurlijke- als plantagebossen. FSC is een internationale en onafhankelijke organisatie, die in 1993 is opgericht door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, enkele inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector. FSC voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for Timber) en is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid  van de Nederlandse overheid.

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een internationaal boscertificeringsysteem dat is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering. Het doel van het PEFC-keurmerk is duurzaam bosbeheer stimuleren door wederzijdse erkenning en promotie van boscertificeringsystemen en initiatieven. De Nederlandse overheid accepteert sinds 11 juni 2010 PEFC-gecertificeerd hout als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout binnen het duurzaam inkoopbeleid. Ook PEFC-MTCS is volledig geaccepteerd binnen het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Keurhout

Keurhout is een op de praktijkgericht handelsketensysteem waarmee zekerheid geboden kan worden over de herkomst van het hout. Het CoC-systeem wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties. Het Keurhoutsysteem kent een hoge flexibiliteit in de mengverhouding binnen een Keurhout-product samengesteld uit verschillende, toegelaten houtstromen (zoals FSC en PEFC). Ook Keurhout voldoet aan de eisen van het duurzaam inkoopbeleid  van de Nederlandse overheid.

STIP

STIP is een bedrijfskeurmerk wat bedrijven kunnen voeren die alléén hout in- en verkopen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, oftewel uit door TPAC goedgekeurde bosbeheersystemen. Binnen STIP kan hout uit meerdere toegelaten systemen gemengd worden en is er geen separate administratie en opslag nodig. STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid.