{{ showmenu }}

CO2 en milieu

95% van alle wetenschappers is het erover eens: CO2 uitstoot door menselijk handelen is de oorzaak van klimaatverandering. Tijdens de COP17 Conferentie in Parijs zijn de doelstellingen voor reductie van CO2 uitstoot internationaal verder aangescherpt. De bouw en GWW zijn verantwoordelijk voor ruim 30% van alle CO2 uitstoot. Materiaalkeuze is voor verduurzaming van de GWW de meest voor de hand liggende, CO2– en kosten-efficiënte methode om CO2 te reduceren en daarmee als Nederland aan onze doelstellingen voor 2030 te voldoen.

Hout kan bijdragen aan het behalen van deze CO2-reductiedoeleinden van 40 % (tot 50% tov 1990) in 2030. Dit kan door a) hout te gebruiken als CO2 opslag, of 2) door hout te gebruiken als vervanging van materialen met een hoge(re) CO2 uitstoot. Bomen leggen CO2 vast in de vorm van hout, gemiddeld 900 kg CO2 per m3. Deze hoeveelheid CO2 wordt over de levensduur van het hout vastgelegd en draagt dan niet bij aan het broeikaseffect. Doordat bij verbranding of vertering eenzelfde hoeveelheid vrijkomt als eerst door bomen in het hout werd vast gelegd, is het gebruik van hout CO2-neutraal. De hoeveelheid CO2 die hout gedurende de gebruiksduur vastlegt binnen een project kan berekend worden met behulp van een rekentool, bijvoorbeeld: opslagCO2inhout.nl.

Netto CO2 uitstoot per m2 damwand – hout (3 houtsoorten) in vergelijking met staal en kunststof (virgin en gerecycled)

 

Verder hebben houtproducten een lage of zelfs negatieve CO2-uitstoot wanneer de hele levenscyclus, van winning tot afvalfase, wordt bekeken. Negatief wil zeggen dat er aan het einde van de levensduur meer energie wordt opgewekt dan er is verbruikt; deze energie spaart daarmee tevens fossiele brandstoffen; dit in tegenstelling tot alternatieve materialen (zie figuur). Bij vervanging van andere materialen wordt de bijbehorende CO2-uitstoot voorkomen (gemiddeld 1.100 kg CO2-eq.per m3).

Voor meer informatie, zie het infoblad ‘CO2-footprint van hout‘.