{{ showmenu }}

Houten verkeersbruggen: kennis en ervaringen

Om de mogelijkheden van hout in verkeersbruggen in kaart te brengen, is in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van houten verkeersbruggen in Europa.

In Nederland komen houten verkeersbruggen in beperkte mate voor. Uit interviews met bruggenbouwers blijkt zij houten verkeersbruggen in Nederland wel haalbaar achten. De opschaling van nu gangbare houten bruggen naar grotere verkeersbruggen is in feite geen principiële verandering. De constructie moet in staat zijn zwaardere belastingen en hogere verkeersintensiteiten te kunnen opvangen. Voor een goede levensduur in het Nederlandse klimaat is een goede detaillering/materialisering essentieel. De voorbeeldenbruggen in dit rapport kunnen daarbij inspireren.

Understanding sustainable secondary tropical wood products through data (2020)

Ongeveer 33% van het secundaire tropische hout wat geimporteerd is naar de EU27 + UK is “exposed to certification”. Dat blijkt uit het laatste rapport over de tropische houtmarkt in Europa dat Stichting Probos en GTF hebben opgesteld in opdracht van IDH. Als we in Europa gaan voor 100% duurzaam tropisch hout kunnen we een grote impact op de tropische bossen hebben én op het klimaat. Dan zou 1,3 miljoen hectare bos extra positief beïnvloed worden. En wanneer de EU27+ UK uitsluitend aantoonbaar duurzaam tropische houten producten zou gebruiken, zou de CO2-uitstoot met minstens 110 miljoen ton verminderd worden.

Houten modulaire bruggen langere levensduur

Uit het het afstudeerproject dat de studenten Caner Demirci en William Wolff bij Ingenieursbureau Westenberg uitvoerden, blijkt dat modulaire houten voetgangersbruggen mogelijkheden bieden. Daarnaast verwachten de studenten dat door de detaillering en verduurzaming de gemiddelde levensduur van een standaard modulaire houten brug 60 jaar is, waar dat nu 40 jaar is. Studenten analyseerden de afmetingen van Nederlandse houten bruggen. Ook spraken ze met verschillende gemeenten en andere stakeholders zoals aannemers en Centrum Hout. Na het bepalen van de kritische factoren ontwierpen ze een standaard houten brug. Daarvoor stelden ze een bouwpakket samen met oplossingen voor onder meer de afstandhouders en een kliksysteem voor de dekelementen. Vervolgonderzoek is nodig om te testen of het in de praktijk goed werkt.

Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data (2019)

Tussen 25% en 32% van het primaire tropische hout wat geimporteerd is naar de EU28 is “exposed to certification”. Dat blijkt uit het laatste rapport over de tropische houtmarkt in Europa dat Stichting Probos en GTF hebben opgesteld. De zeven belangrijkste importerende landen (Nederland, Belgie, Frankrijk, Italie, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje) zijn samen verantwoordelijk voor 90% van de totale import naar EU28 van primair tropisch hout. Een snelle verschuiving naar meer hout uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen kan grote impact hebben op de tropische bossen wereldwijd. Als de EU28 100% duurzaam geproduceerd hout  zouden importeren, zou dit een positieve invloed kunnen hebben op nog eens 11,7 tot 13,4 miljoen hectare tropisch bos.

LCA-studie damwanden toont aan: houten damwand beste voor het milieu (2016)

Damwanden zijn een belangrijke markt voor duurzaam geproduceerd tropisch hout, maar deze markt ondervindt, ondanks de positieve milieu-eigenschappen van hout, een toenemende concurrentie van damwanden van staal en (gerecycled) kunststof. Dit is aanleiding om een officiële studie te laten uitvoeren naar de milieuscores van houten damwanden uitgevoerd in de drie meest gebruikte, duurzaam geproduceerde, tropische loofhoutsoorten. Separaat is een verkennende studie uitgevoerd om de milieuscores van houten damwanden te vergelijken met die van (gerecycled) kunststof en staal.

FSC rapport ‘Het bos verdient beter’ (2015)

Hout, een van de weinige hernieuwbare grondstoffen die we hebben op aarde, is een prachtig en zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal. Bovendien, als wij hier in Nederland vragen om duurzaam geproduceerd hout, prikkelt dat mensen om bos goed te beheren, ook in de tropen. Het gebruik van duurzaam hout is dan ook een belangrijk instrument om ontbossing, een van de meest urgente klimaatproblemen, tegen te gaan. Kortom, de toepassing van duurzaam hout is voor iedereen, ook voor de overheid, een zeer effectieve maatregel om in de praktijk invulling te geven aan duurzaam inkopen.

Vergelijkende LCA-studie bruggen: Hout scoort goed (2013)

Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van RVO, blijkt dat de houten fietsbrug veruit de laagste milieubelasting heeft.
In de studie ‘Vergelijkende LCA-studie bruggen – vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout’ is de milieu-impact van twee brugtypen onderling vergeleken: een verkeersbrug en een fietsbrug. Hierbij hebben brancheverenigingen en bedrijven uit de beton-, staal-, composiet- en houtsector gezamenlijk de uitgangspunten bepaald en de benodigde data aangeleverd. De studie is uitgevoerd door ingenieursbureau BECO te Rotterdam. De VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) vertegenwoordigde de houtbelangen.