{{ showmenu }}

Rekenen aan damwanden

In de ‘Houtwijzer Houten damwanden – ontwerpaspecten, kwaliteitsaspecten en sterkte berekeningen‘ wordt uitgebreid stil gestaan bij toepassing, ontwerp en de constructieve aspecten rond houten damwanden.

Naast houtsoortkeuze, sterkteklassen en voorbeeldberekeningen treft u een aantal tabellen waarmee eenvoudig de juiste damwand dimensies kunnen worden bepaald, in verschillende situaties (grondsoort, inheidiepte, kerende hoogte, houtsoort, sterkteklasse etc.).

De brochure vindt u hier.

Berekeningen van houten damwanden kunnen op basis van de gegevens uit de brochure ook gedaan worden met het rekenprogramma ‘D-sheet piling’ van Deltares.