{{ showmenu }}

TPAC: STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid

STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid. Dat concludeert de onafhankelijke TPAC-commissie. Deze commissie toetst of een certificatiesysteem voor hout voldoet aan de Nederlandse Inkoopcriteria ten aanzien van duurzaam bosbeheer en een transparante handelsketen en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de zomer hebben stakeholders hun kennis en ervaringen kunnen delen tijdens het openbare stakeholderforum. De input die hieruit voortkwam is meegenomen bij de beoordeling die leidde tot de conclusie dat STIP aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid voldoet. Lees meer op de websites van STIP en TPAC