{{ showmenu }}

Hout en biobased producten helpen onze en circulaire en klimaatdoelen te halen. Want dat het niet goed gaat met ons klimaat, konden we afgelopen zomer, met een
periode van 18 aaneengesloten tropische dagen en extreme droogte van onze bodem (bos, natuur en landbouwgrond) aan den lijve ondervinden. Er zijn principiële keuzes nodig – andere keuzes dan voorheen.

Gebruik van hernieuwbare, fossielvrije en circulaire producten is hierin echt noodzakelijk. Dat vraagt ‘omdenken’. Die andere manier van denken en
doen, levert mínder afval, mínder CO2-uitstoot, mínder milieubelasting en méér
biodiversiteit en leefbaarheid in onze samenleving op. Hout en andere biobased
producten helpen bij dit omdenken.

Lees meer..

Dit artikel is verschenen in het themanummer Hout en biobased in de GWW van OTAR. Lees alle thema-artikelen…