{{ showmenu }}

Verslag ketenbijeenkomst ‘Meer hout in de GWW’, 18 september

Op 28 september vond de tweede ketenbijeenkomst Meer hout in de GWW plaats om een volgende stap te zetten in het tot stand brengen van een effectieve ketensamenwerking met de ambitie om het aandeel duurzaam geproduceerd hout in de GWW te vergroten. Het idee van een ketensamenwerking komt voort uit het Impulsprogramma Circulaire Economie van Rijkswaterstaat en is in 2018 gestart. Inmiddels is er een actieplan opgesteld met de drie thema’s ‘kennis & onderzoek’, ‘innovatie & implementatie’ en ‘communicatie & imago’. Tijdens de tweede ketenbijeenkomst van dit jaar werd met ruim 30 aanwezigen uit verschillende overheids- en marktpartijen gesproken over de prioritering van acties in de drie themagroepen en het verder formaliseren van de ketensamenwerking.

Ook zijn vervolgstappen geformuleerd:

Het opstellen van een voorstel voor een coalition of the willing (stuurgroep);
Het verder uitbreiden van de ketensamenwerking met nieuwe relevante partijen;
Het verder ontwikkelen en uitbreiden van het bestaande LinkedIn netwerk
Inmiddels is het Innovatieloket van Rijkswaterstaat gelanceerd: via één ingang kunnen marktpartijen nu eenvoudig nieuwe innovatievoorstellen indienen, zodat Rijkswaterstaat innovaties sneller kan omarmen, doorontwikkelen en toepassen. Maak hier gebruik van is de oproep!

Lees meer over de ketensamenwerking in het verslag van de bijeenkomst…