{{ showmenu }}

VPRO Tegenlicht documentaire 'Houtbouwers'

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer bouwen en minder uitstoten. Is hout de oplossing om geen uitstoot te bewerkstellingen, maar juist CO2 ópslag? En Is er überhaupt wel genoeg areaal voor de benodigde productiebossen? VPRO Tegenlicht dook in deze materie in de documentaire ‘Houtbouwers’.

In deze documentaire wordt de focus gelegd op de houtbouw, met onder andere aandacht voor het nieuwe ‘kruislaaghout’ (CLT) waarmee sneller kan worden gebouwd, wat sterk is en brandveilig. En heel belangrijk: er wordt CO2 in opgeslagen, een belangrijk aspect in de huidige discussie over CO2-reductie en stikstof. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor het toepassen van hout in de gww als bijdrage aan het verminderen van het klimaatprobleem.

Kijk de documentaire online terug…