{{ showmenu }}

Zeven nieuwe partijen ondertekenen Green Deal GWW 2.0

Gisteren, maandag  27 november 2017, hebben zeven nieuwe partijen een handtekening gezet onder de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Daarmee is groep van ondersteuners, uitdragers en uitvoerenden van deze deal een stap verder in het bereiken van de doelstelling: Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor- grond- water- en wegenbouwprojecten.

Ambitie Green Deal DGWW 2.0
De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 legt een grote veranderopgave bij de Partijen die deze ondertekenen. De opgave vertaalt zich in de 4 transitielijnen te weten van kosten naar waarde, van reactief naar proactief, van uniek naar uniform en van alleen naar samen. Hieraan werken de ondertekenaars gezamenlijk en individueel waarbij erkenning van een goede balans tussen People, Planet en Prosperity het uitgangspunt is voor het bereiken van een duurzame GWW-sector.

Nieuwe partijen en onderwerpen
De ondertekening door de nieuwe partijen KWS, Arup, Besix, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), Movares, Ploegam en Roelofsgroep is de bevestiging van een beweging die niet meer te stoppen is. Tijdens de netwerkbijeenkomst van de ondertekenaars Green Deal 2.0 DGWW in de ochtend op 27 november 2017 in Amersfoort, die in samenspraak met de Unie van Waterschappen Markt en Innovatiedag naast en met elkaar plaats plaatsvond, kwamen ook nog bijzondere onderwerpen in het kader van duurzaamheid aan de orde. Onder andere was  er een toelichting door Richard Jorissen van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) en werd ook het daarbij behorende rapport aldaar gepresenteerd. Het HWBP heeft namelijk samen met de Vereniging van Waterbouwers en TAUW een quickscan uitgevoerd over de wijze waarop duurzaamheid terugkomt in een aantal HWBP projecten.

Actuele projecten en discussietafels
Tevens kregen de deelnemers een inkijk is een aantal zeer actuele projecten vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers perspectief.  Ook werd er via discussietafels de onderwerpen verder uitgediept zoals die onder leiding van Ben Spiering (Projectdirecteur De Bouwagenda) die de aanwezige bestuurders en andere belangstellenden meeneemt in de kabinetsplannen rond duurzaamheid en de raakvlakken.